BLOG O WNĘTRZACH I PODRÓŻACH.
DWIE PASJE- PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I PODRÓŻE. WITAJCIE W MOIM ŚWIECIE!

wtorek, 17 września 2013

O tym jak pasja staje się pracą/ How's passion becomes work

Nie jest łatwo podjąć decyzję, która ma zmienić całe dotychczasowe życie. Tym bardziej jeśli jest to decyzja o pracy, która dotychczas byłą tylko pasją. Wymaga to wiele odwagi, pracy i determinacji. W wielu momentach towarzyszy tej decyzji zwątpienie i chęć powrotu, do tego co znane i bezpieczne nawet jeśli nie jest spełnieniem marzeń do końca. Dlatego dziś taka refleksja w oderwaniu od tematyki bloga, w związku z artykułem, który ukazał się o pracowni Arte-INTERNI w Dzienniku Zachodnim. Pracownia powstała właśnie w wyniku takiej decyzji. Najważniejsza jest wiara w marzenia i przekonanie, że w życiu trzeba robić to co się kocha. W moim przypadku to projektowanie i kreatywność, której wyrazem jest ten blog:) Życzcie mi powodzenia i sił w dążeniu do celu:)
It's not easy to make decision which will change the whole life. Especially if you decide to make your passion becomes work. It needs a lot of courage, work and determination. In mamy moments you feel dejection and wish to come back to what you already know and what gives you safe. So today short reflection different from blog's subject, because of article which came out in Dziennik Zachodni about Arte-INTERNI workshop. Arte- INTERNI came into existence by such hard decision making my passion everyday's work. The most important are dreams and believe , that you should do in life what you love. In my case it's being interior designer, and this passion expression is also this blog:) Wish me good luck and a lot of strength in reaching this goal:)
Miłego dnia!
Have a nice day!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz