BLOG O WNĘTRZACH I PODRÓŻACH.
DWIE PASJE- PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I PODRÓŻE. WITAJCIE W MOIM ŚWIECIE!

czwartek, 16 października 2014

Nie "tylko" krzesło/ Not "just" a chair

"Dobre" krzesło we wnętrzu potrafi zdziałać cuda. Dobre czyli "jakieś", o odpowiedniej formie, kształcie, materiale i wykonaniu. Dawniej zwracaliśmy uwagę głównie uwagę na funkcjonalność krzesła i wygodę tymczasem najciekawsze i inspirujące po dziś dzień wzorce powstały w Skandynawii już w połowie ubiegłego stulecia. Wystarczy wspomnieć Panton chair Vernera Pantona czy Lamino Yngve Ekströma- design przywołujący na myśli beztroskie dzieciństwo na kolanach dziadka. Krzesło może być bazą dla wnętrza i jego główną ozdobą, może budzić skojarzenia i być elementem finalnym w aranżacji.Stąd warto zwracać na nie uwagę przy aranżacji wnętrza. I coś jeszcze...czy na pewno przy jednym stole muszą znaleźć się takie same krzesła?:)
A "good" chair in interior can create miracles. Good means "not dull", with a good shape, form, material and finishing. We used to draw attention only to functionality and comfort of a chair, meanwile the best and the most inspiring designs was created already in the fifties of last century. Just to mention famous Panton chair or Lamino by Yngve Ekström - this design reminds a carefree childhoom on grandfather's knees. So a chair can be a base to interior, it's main decoration, can cause associations and be a final part of each interior arrangement. So it's worth to pay attention on it. And sth else...are you sure you have to put same chairs around one table?:)


CUSTOMFORM
CUSTOMFORM
Udanego wieczoru!
Have a great evening!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz