BLOG O WNĘTRZACH I PODRÓŻACH.
DWIE PASJE- PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I PODRÓŻE. WITAJCIE W MOIM ŚWIECIE!

środa, 23 marca 2016

Wieści z budowy: realizacja łazienki/ Building place: bathroom's realisation

Wizyta na budowie to z pewnością zawsze najprzyjemniejsza część pracy projektowej (pod warunkiem, że wszystko idzie zgodnie z planem!). Można nareszcie obserwować jak to co jeszcze do niedawna było pomysłem, wizją z wielkim wysiłkiem przeniesionym na papier w końcu urzeczywistnia się. Stąd ja osobiście ten moment uwielbiam! Poniżej kilka zdjęć z realizacji jednej z łazienek w domu na terenie Dąbrowy Górniczej. Jeszcze kilka drobnych elementów...i finał:)
Visit at the building place is the nicest part of the whole project process (under condition that all is according to a plan!).I can finally see how it's realising sth what not long time before was just an idea, creation and  finally is put into practice. So I just love this moment! Below few photos made during realisation of  a bathroom in a house in Dabrowa Gornicza. We still have few small elements to finish...and then final:)

Projekt
Project

 Aby osiągnąć efekt powyżej trzeba przebrnąć przez cały szereg prac i etapów poniżej
To get the effect above, first the whole process below

Realizacja:
Realisation:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz