BLOG O WNĘTRZACH I PODRÓŻACH.
DWIE PASJE- PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I PODRÓŻE. WITAJCIE W MOIM ŚWIECIE!

niedziela, 18 grudnia 2016

Architektura pośród wulkanów czyli Cesare Manrique i jego Lanzarote / Architecture among volcanos, Cesare Manrique and Lanzarote Island
Zwiedzając Lanzarote towarzyszyła mi jedna myśl- to architektura pośród wulkanów. Wszechobecne białe domki wtopione w przepiękny i urzekający krajobraz usiany czarną lawą. Krajobraz stworzony w latach 1730-36 kiedy to mała miejsce największa erupcja wulkanów na wyspie. To tło, które stworzyła natura zostało w genialny sposób zagospodarowane a zawdzięczyć to można jednej osobie mającej największy wpływ i zasługi dla Lanzarote czyli Cesarowi Manrique. Architekt, artysta i wizjoner miał jeden cel, aby architektura współistniała z naturą i ten cel osiągnął na i dla Lanzarote. Dzięki niemu krajobraz Lanzarote można jeśli nie od razu pokochać to przynajmniej należy go docenić, w przeciwnym wypadku jest się jedynie ignorantem. Poniżej zdjęcia z domu Manrique'a, a raczej  niesamowitej przestrzeni wtopionej w lawę. Przykład jak niesamowicie można wykorzystać to co dała natura i nie zmieniając-zaadaptować. Dziś w domu mieści się Fundacja imienia Manrique'a. To jedynie namiastka jego wizji. I naprawdę warto to wszystko zobaczyć w grudniu, pośród błękitnego nieba i bujnie kwitnących kwiatów:)
Visiting Lanzarote I was accompanied with a one thought- architecture among volcanos. Pervasive white houses blended in beautiful and amazing landscape studded with lava. Landscape wac created in years 1730-36 by the largest volcanos erruption on the Island. This perfect background which nature created was perfectly used by the one person having the greatest and strongest influence on Lanzarote- Cesare Manrique. The architect, the artist and visionary had a one goal, to join architecture with nature to be as one, and he achieved this goal on and for Lanzarote. Thanks to Manrique Lanzarote landscape can be loved in a moment or at least appreciated, otherwise you can be only called as ignorant. Below photos made in Manrique's house or maybe I should rather say a perfect interior made in a lava field. It's an example of using nature without changing it. Today there's a Manrique's Foundation and it's only a small part of his vision. And it's realy worth to see this all in December, among blue sky and blooming flowers:)Widok z domu na pole lawy
House view of lava field


Korytarze stworzone przez lawę
Corridors made by lava                                                                    CDN
                                                             To be continued

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz