BLOG O WNĘTRZACH I PODRÓŻACH.
DWIE PASJE- PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I PODRÓŻE. WITAJCIE W MOIM ŚWIECIE!

piątek, 26 czerwca 2020

PROJEKT: nowoczesna łazienka z szarością , rdzą i dużym okrągłym lustrem/ PROJECT; a modern bathroom with grey, rust and huge round mirror

Każdy projekt wnętrza powstaje w oparciu o elementy, które zachwycają inwestorów. O ile szara płytka gości w naszych wnętrzach od dawna pod każdą postacią i niemalże w każdym typie wnętrza o tyle nie często udaje się połączyć ją z nieco odważniejszymi elementami jak np. płytkami imitującymi rdzę. To już spodoba się tylko konkretnym inwestorom:) Rdzawa płytka stanowi tylko niewielką część aranżacji, jednak to właśnie ona w połączeniu z bardzo dużym okrągłym lustrem jest kwintesencją tego projektu.
Each interior project is based on elements which delight the Investors. A grey tile is already pretty common in our interiors from a long time, but only sometimes we can join it with more courageous elements like tile imitating the rust. This is not the common choice of all types of Investors:) This rust tile is only a little part of this arrangement , but together with a huge round mirror is just a pith and marrow  of this interior.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz